Accesați conținutul
Abonare notificări e-mail
  • 30/11/2017
  • 11:40
  • Comunicat de presă
  • 710/17
  • Buget

Infografic - 2018 EU budget

2018 EU budget compared to 2017 Vizualizați întregul infographic

La 30 noiembrie 2017, Consiliul și Parlamentul European au aprobat în mod separat acordul la care s-a ajuns la 18 noiembrie 2017 privind bugetul pentru 2018, în cadrul comitetului de conciliere. Prin urmare, bugetul UE pentru 2018 este adoptat.

„Parlamentul European și Consiliul au aceleași două priorități principale pentru exercițiul financiar 2018: abordarea migrației și a securității și stimularea inovării, a creșterii și a locurilor de muncă în Europa. Sunt convins că am obținut un rezultat bun și echilibrat, care permite Uniunii să acționeze și să reacționeze la diferitele sale nevoi.”

Märt Kivine, ministrul adjunct al finanțelor al Estoniei și negociator-șef al Consiliului pentru bugetul UE pentru 2018

Mai multe plăți pentru programele actuale

S-a stabilit un cuantum de 160,1 miliarde EUR în angajamente pentru bugetul UE pentru 2018. Această cifră reprezintă o creștere de 0,2 % față de bugetul UE pentru 2017, astfel cum a fost modificat în ultimele luni. Rămâne o marjă de 1,6 miliarde EUR în cadrul plafoanelor de cheltuieli ale cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, care permite UE să reacționeze în cazul unor nevoi neprevăzute.

Plățile totale se ridică la 144,7 miliarde EUR, crescând cu 14,1 % față de 2017. Plățile cresc în mod semnificativ pentru că punerea în aplicare a programelor pentru perioada 2014-2018 se așteaptă să atingă regimul plin de funcționare în 2018.

Sprijin ferm pentru principalele priorități

Consiliul continuă să acorde o importanță deosebită investițiilor în competitivitate, locurile de muncă și creșterea economică, axându-se pe domeniile care asigură valoare adăugată europeană. Acest lucru se reflectă în majorări pentru mai multe programe prevăzute la subrubrica 1a (Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii). Bugetul UE pentru 2018 alocă 11,2 miliarde EUR pentru programul pentru cercetare și inovare Orizont 2020, ceea ce reprezintă o majorare de 8,4 % față de bugetul UE pentru 2017. Mecanismul pentru Interconectarea Europei primește 2,7 miliarde EUR, adică 7,9 % mai mult față de 2017, pentru a finanța proiecte în domeniul transporturilor, al energiei și al tehnologiilor informației și comunicațiilor. Au fost alocate fonduri suplimentare și pentru programul COSME în sprijinul IMM-urilor (354 de milioane EUR în total, +1,4 %).

O altă prioritate-cheie rămâne sprijinirea tinerilor. Alocările pentru programul Erasmus+ se majorează cu 12,1 %, atingând cifra de 2,3 miliarde EUR. Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a primit 350 de milioane EUR pentru a sprijini sporirea oportunităților pentru tineri de a își găsi un loc de muncă. În cadrul negocierilor bugetare, instituțiile UE au subliniat și necesitatea de a accelera punerea în aplicare a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Crearea noului Corp european de solidaritate, care oferă tinerilor oportunități de face voluntariat sau de a lucra în cadrul unor proiecte în beneficiul comunităților din întreaga Europă, este, de asemenea, reflectată în buget.

Pentru a aborda mai bine provocările legate de migrație și de securitate, agențiile din domeniile securității și al cetățeniei vor primi 940 de milioane EUR, cu 8,9 % mai mult decât în 2017. Sprijinul suplimentar vizează în mod special consolidarea Europolului, a Eurojustului și a Biroului European de Sprijin pentru Azil.

Fonduri suplimentare vor fi puse la dispoziție și pentru acțiunile în domeniul mediului și al climei în cadrul programului LIFE, care primește 523 de milioane EUR, cu 5,9 % mai mult față de 2017.

Fondurile de preaderare pentru Turcia reduse

Având în vedere situația din Turcia în ceea ce privește democrația, statul de drept, drepturile omului și libertatea presei, fondurile sale de preaderare au fost reduse cu 105 milioane EUR față de propunerea inițială a Comisiei, iar 70 de milioane EUR suplimentare vor fi păstrate în rezervă până când țara va înregistra „suficiente îmbunătățiri cuantificabile” în aceste domenii.

Bugetul UE pentru 2018 consolidează, de asemenea, capacitatea de comunicare strategică a Serviciului European de Acțiune Externă, care primește 0,8 milioane EUR pentru a reuși să intensifice combaterea dezinformării.

Rubrici Bugetul UE pentru 2018 (în milioane EUR)

 

Angajamente

Plăți

1. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii

77,534

66,624

- 1a. Competitivitate pentru creștere economică și locuri de muncă

22,001

20,097

- 1b. Coeziune economică, socială și teritorială

55,532

46,527

2. Creștere economică durabilă: resurse naturale

59,285

56,084

3. Securitate și cetățenie

3,493

2,981

4. Europa globală

9,569

8,906

5. Administrație

9,666

9,666

Instrumentele speciale

0,567

0,420

TOTAL

160,114

144,681

Bugetul pentru 2017: modificările au fost adoptate

La 27 noiembrie 2017, Consiliul a aprobat, de asemenea, propunerea Comisiei de a actualiza cifrele pentru bugetul pentru 2017 prin scăderea angajamentelor și a plăților prevăzute cu 61 de milioane EUR, respectiv 7,7 miliarde EUR. Parlamentul European a adoptat propunerea în mod oficial la 30 noiembrie 2017.