Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Tento register obsahuje informácie o legislatívnych aktoch EÚ prijatých v rámci riadneho legislatívneho postupu, ktorý sa označuje aj ako spolurozhodovací postup. Obsahuje prebiehajúce aj ukončené postupy.

Databáza poskytuje informácie o každom kroku každého legislatívneho spisu počas toho, ako prechádza riadnym legislatívnym postupom. Obsahuje:

  • návrh Komisie
  • pozíciu Európskeho parlamentu v prvom čítaní 
  • pozíciu Rady v prvom čítaní a pozíciu Parlamentu v druhom čítaní
  • pozíciu Rady v druhom čítaní
  • zmierovací postup (v prípade nesúhlasu)
  • odkaz na prijatý akt 
  • dátum podpisu
  • referenčné číslo na vyhľadanie znenia v Úradnom vestníku EÚ

Ak už bol akt prijatý, zobrazí sa odkaz na úplné znenie a dátum podpisu. Zobraziť sa môže aj odkaz na pozície v jednotlivých čítaniach.

Informácie sa v databáze uvádzajú len v anglickom a francúzskom jazyku, taktiež vyhľadávať možno len v týchto dvoch jazykoch. 

Vyhľadávanie podľa jednotlivých spisov

Zadajte hľadané číslo, napr. 96/0113
a/alebo kľúčové slovo (v anglickom alebo francúzskom jazyku) z názvu príslušného spisu, napr. mládež