Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Ochrana osobných údajov

Rada EÚ a jej generálny sekretariát dôsledne dodržiavajú pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov. Riadne uplatňovanie týchto pravidiel zabezpečuje úradník pre ochranu údajov.

Transparentnosť

Inštitúcie EÚ pracujú v súlade s pravidlami transparentnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanom. Ministri v Rade prijímajú právne predpisy na verejných zasadnutiach a občania majú právo požiadať o prístup k dokumentom Rady.

Environmentálne manažérstvo

Generálny sekretariát Rady sa usiluje o zníženie vplyvu svojej činnosti na životné prostredie a o jeho ochranu. Vytvoril program environmentálneho manažérstva, ktorý sa vzťahuje na všetky činnosti GSR v budovách, ktoré využíva v Bruseli.

Vizuálna identita

Vizuálna identita členov „rodiny Rady“ sa odvíja od spoločného loga. Logo, na ktorom je európska vlajka a obraz budovy Europa, predstavuje jednotu, kontinuitu a rôznorodosť.

Viacjazyčnosť

Rada a Európska rada pracujú v 24 úradných jazykoch EÚ. Všetci občania EÚ majú právo písomne sa obrátiť na Európsku radu a na Radu v týchto úradných jazykoch.

Ochrana utajovaných skutočností

Rada disponuje komplexným bezpečnostným systémom na ochranu utajovaných skutočností EÚ. Tento systém sa vzťahuje na Radu, jej generálny sekretariát a na členské štáty.