Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
Filter

Film: „Ako sa z nezáväzných rozhovorov stal kľúčový rozhodovací orgán“

Tento dokumentárny film sa venuje histórii Európskej rady od jej vzniku až po súčasnosť. Zachytáva významné medzníky v posledných desaťročiach, ktoré formovali spôsob, akým vedúci predstavitelia EÚ prijímajú rozhodnutia.
Príbeh je prerozprávaný očami tých, ktorí boli svedkami transformácie Európskej rady na rozhodovacie centrum, ktorým je v súčasnosti.

Viac informácií o podujatiach a zmluvách, ktoré formovali úlohu Európskej rady, Rady Európskej únie, Euroskupiny a samitu eurozóny.

2008

12. októbra

Zrodil sa samit eurozóny 

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy navrhuje pravidelné zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád krajín eurozóny. Prvé zasadnutie sa uskutoční 12. októbra 2008. Nasledujúce samity sa konajú v máji 2010, marci 2011, júli 2011 a októbri 2011 v Bruseli.

Samity eurozóny pomáhajú koordinovať hospodársku politiku eurozóny a zúčastňuje sa ich aj predseda samitu eurozóny a predseda Európskej komisie. 

2012

1. marca

Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii

Na zasadnutí Európskej rady 1. – 2. marca 2012 podpísalo 25 vedúcich európskych predstaviteľov Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii.  

Zmluva nadobudla platnosť 1. januára 2013 a sformalizovali sa ňou samity eurozóny. Organizácia samitu eurozóny a úloha jej predsedu je upravená v článku 12.

2013

14. marca

Rokovací poriadok pre samity eurozóny

Prvý samit eurozóny po nadobudnutí platnosti Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii sa konal 14. marca 2013. Na tomto zasadnutí sa prijali pravidlá organizácie samitov eurozóny.

2015

22. júna

Hlavné udalosti zo samitu eurozóny o Grécku 22. júna 2015

Mimoriadny samit eurozóny o Grécku

Lídri EÚ sa stretli 22. júna 2015 na účely výmeny názorov o Grécku. Predseda samitu eurozóny Donald Tusk uviedol, že najnovšie návrhy, ktoré predložila grécka vláda, sú pozitívnym krokom vpred, vyžadujú si však ďalšie posúdenie zo strany inštitúcií EÚ.

12. júla

Lídri eurozóny dosiahli dohodu o Grécku

Sú pripravení začať rokovania o programe finančnej pomoci Grécku v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), ale najprv musí túto dohodu schváliť grécky parlament a ostatné národné parlamenty. Po ukončení vnútroštátnych postupov bude Euroskupina pokračovať v rokovaniach.