Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Akreditácia na samity a podujatia na vysokej úrovni

Platné pre: zasadnutia Európskej rady (samity) a iné medzinárodné zasadnutia na vysokej úrovni

Zasadnutie Európskej rady, 14. – 15. decembra 2017

Termín podania žiadosti: 20. november 2017, 12.00 hod.

Štandardná akreditácia

Platné pre: zasadnutia Rady (na úrovni ministrov) a všetky ďalšie zasadnutia, s výnimkou zasadnutí Európskej rady a zasadnutí na vysokej úrovni.

Jednodňová akreditácia

Možno ju získať pri pulte bezpečnostnej služby pri vchode do tlačového centra. Je potrebné priniesť si tieto doklady:

  • platný preukaz totožnosti alebo cestovný pas
  • platný novinársky preukaz alebo list podpísaný šéfredaktorom vašej mediálnej organizácie, v ktorom sa potvrdzuje váš štatút novinára a uvádza podujatie, na ktoré vás vyslali

Medziinštitucionálny preukaz EÚ

Inštitúcie EÚ majú pre spravodajcov pôsobiacich v Bruseli spoločný akreditačný systém. Spravuje ho Európska komisia.

Šesťmesačný novinársky preukaz

Len pre štátnych príslušníkov EÚ s bydliskom v Belgicku alebo štátnych príslušníkov krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, žijúcich v Belgicku najmenej 5 rokov.

Tento preukaz je platný pre všetky zasadnutia Európskej rady a iné zasadnutia na vysokej úrovni. Ak máte tento preukaz, nemusíte už žiadať o akreditáciu na každé podujatie samostatne.

Akreditácie novinárov žiadajúcich o 6-mesačný preukaz na prvý polrok 2018 sú otvorené do 20. novembra 2017, 16.00 hod.

Ďalšie informácie vám poskytne tlačové oddelenie:

Tel. č.: +32 (0)2 281 9000

Fax: + 32 (0)2 281 8541

press.centre@consilium.europa.eu