Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto

Na zasedanjih vrha držav evrskega območja se sestajajo voditelji držav ali vlad držav evrskega območja, predsednik vrha držav evrskega območja in predsednik Evropske komisije ter določajo strateške usmeritve v zvezi z ekonomskimi politikami evrskega območja.

Kaj je evrsko območje?

Evrsko območje, v angleškem jeziku znano kot „eurozone“, sestavljajo države EU, katerih valuta je evro. Trenutno ima 19 držav članic.

Vloga vrha držav evrskega območja

Na vrhu držav evrskega območja voditelji določajo politične smernice za zagotavljanje nemotenega delovanja ekonomske in monetarne unije. To pomaga pri usklajevanju vseh zadevnih politik med državami članicami evrskega območja.

Poleg tega redne razprave na visoki ravni o posebnih odgovornostih v zvezi s članstvom v evrskem območju njegovim članicam omogočajo, da lahko bolje upoštevajo njegove razsežnosti pri oblikovanju politik na nacionalni ravni.

Ker so vprašanja, povezana z evrskim območjem, s političnega in gospodarskega vidika pomembna za vse države EU, o njih tudi redno razpravlja Evropski svet.

Zasedanja vrha držav evrskega območja

V skladu s Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji naj bi vrh držav evrskega območja zasedal vsaj dvakrat letno, po možnosti v Bruslju po zasedanjih Evropskega sveta.

Zasedanja vrha držav evrskega območja so organizirana v skladu s poslovnikom, ki je bil sprejet 14. marca 2013.

Dokumenti

13. 7. 2015
Izjava predsednika Donalda Tuska po vrhu držav evrskega območja o Grčiji 12. julija 2015

 Predsednik Donald Tusk je na tiskovni konferenci vrha držav evrskega območja 12. julija 2015 predstavil izid tega srečanja.

7. 7. 2015
Izjava predsednika Donalda Tuska o izidu vrha držav evrskega območja o Grčiji 7. julija 2015

 Predsednik Donald Tusk je na tiskovni konferenci vrha držav evrskega območja 7. julija 2015 predstavil izid tega srečanja.

6. 7. 2015
Vabilo predsednika Donalda Tuska članom vrha držav evrskega območja

Predsednik Donald Tusk je voditeljem držav ali vlad evrskega območja poslal vabilo na vrh držav evrskega območja, ki bo v torek, 7. julija 2015, ob 18. uri.

22. 6. 2015
Izjava predsednika Donalda Tuska na tiskovni konferenci po vrhu držav evrskega območja

 Predsednik Donald Tusk predstavil rezultate vrha držav evrskega območja 22. junija 2015

22. 6. 2015
Izjava predsednika Donalda Tuska pred vrhom držav evrskega območja 22. junija 2015

Izjava predsednika Donalda Tuska pred vrhom držav evrskega območja 22. junija 2015.

19. 6. 2015
Statement by President Donald Tusk on the Euro Summit on Monday 22 June 2015

 President Donald Tusk decided to convene a Euro Summit on Greece on Monday 22 June evening.

Člani

Na zasedanjih vrha držav evrskega območja se sestajajo voditelji držav ali vlad držav evrskega območja, predsednik vrha držav evrskega območja in predsednik Evropske komisije. Poleg tega je:

  • k udeležbi povabljen predsednik Evropske centralne banke
  • k udeležbi lahko povabljen predsednik Evroskupine, ki je pristojna za pripravo zasedanj vrha držav evrskega območja in nadaljnje ukrepe
  • h govoru na zasedanjih lahko povabljen tudi predsednik Evropskega parlamenta

Po potrebi in vsaj enkrat letno na zasedanjih vrha držav evrskega območja sodelujejo tudi voditelji držav članic, ki niso članice evrskega območja, vendar so ratificirale Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji.

Nagovor predsednika Donalda Tuska medijem pred vrhom držav evrskega območja 22. junija 2015
Nagovor predsednika Donalda Tuska medijem pred vrhom držav evrskega območja 22. junija 2015

Predsednik vrha držav evrskega območja

Voditelji držav evrskega območja izvolijo predsednika vrha držav evrskega območja z navadno večino takrat, ko Evropski svet izvoli predsednika. Mandat predsednika vrha držav evrskega območja je dve leti in pol.

Predsednik je pristojen za sklic, vodenje in usmerjanje zasedanj vrha držav evrskega območja. Poleg tega o zadevah, povezanih z evrskim območjem, razpravlja s predsednikom Komisije in predsednikom Evroskupine.

Po vsakem zasedanju vrha predloži poročilo Evropskemu parlamentu ter obvešča države članice, ki niso države članice evrskega območja, o pripravah in izidih zasedanj tega vrha.

Zgodovina vrha držav evrskega območja

Voditelji držav evrskega območja so se prvič sestali na vrhu držav evrskega območja 12. oktobra 2008 v Parizu, kjer so se dogovorili o usklajenem odzivu na gospodarsko krizo. Nadaljnja zasedanja v tej zasedbi so bila organizirana maja 2010, marca 2011, julija 2011 in oktobra 2011 v Bruslju. V letu 2012 so bila vprašanja, povezana z evrskim območjem, obravnavana na ravni Evropskega sveta.

Ob robu zasedanja Evropskega sveta 1. in 2. marca 2012 je 25 evropskih voditeljev podpisalo Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji. V tej pogodbi, ki je začela veljati 1. januarja 2013, je bila med drugim uradno določena vloga vrha držav evrskega območja.

Organizacija vrha držav evrskega območja in vloga predsednika sta določeni v členu 12.

Prvo zasedanje vrha držav evrskega območja po začetku veljavnosti te pogodbe je bilo 14. marca 2013.

Dokumenti, ki so jih sprejeli voditelji držav ali vlad evrskega območja (2010–2013)

Dokumenti, ki so jih voditelji evrskega območja sprejeli v obdobju 2010–2013, so na voljo na naslednji povezavi: