Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto

Pregled

Proračun EU na kratko

Spremembe proračuna EU za leto 2017

S proračunskimi spremembami se proračun EU prilagodi novim razmeram tekom zadevnega proračunskega letom.

Proračun EU za leto 2018

Proračun EU za leto 2017

Delo v Svetu v zvezi z letnim proračunom EU za leto 2017

Kako deluje proračun EU

Kratka razlaga sprejemanja, spreminjanja in izvrševanja proračuna EU ter nadzora nad njim

Potem ko sta Svet in Evropski parlament vsak zase odobrila dogovor, dosežen 18. novembra, je bil proračun EU za leto 2018 sprejet 30. novembra 2017.

V proračunu EU za leto 2018 je za 160,1 milijarde EUR obveznosti, kar je 0,2-odstotni porast v primerjavi s proračunom EU za leto 2017, vključno z njegovimi zadnjimi spremembami.

„Evropski parlament in Svet sta si za proračunsko leto 2018 zadala iste glavne prednostne naloge: reševanje problema migracij in varnosti ter spodbujanje inovacij, rasti in zaposlovanja v Evropi. Prepričan sem, da je proračun dober in uravnotežen ter bo Uniji omogočil delovanje, pa tudi odzivanje na različne potrebe.“

Märt Kivine, namestnik estonskega finančnega ministra in glavni pogajalec Sveta za proračun EU za leto 2018

Svet in Evropski parlament sta 18. novembra dosegla dogovor o proračunu EU za leto 2018. S 160,1 EUR milijarde v obveznostih in 144,7 milijarde EUR v plačilih proračun jasno odraža prednostne naloge politike EU.

V Svetu

Svet je 25. oktobra obvestil Evropski parlament, da ne more sprejeti vseh njegovih sprememb splošnega proračuna EU za leto 2018.

S tem se je 31. oktobra začel tritedenski spravni postopek, v katerem bosta imela Svet in Parlament do 20. novembra čas, da uskladita stališča.

„Predsedstvo si želi strukturirane in konstruktivne razprave, hkrati pa si bo prizadevalo za razumno in vzdržno odločitev glede proračuna za leto 2018.“

Märt Kivine, namestnik finančnega ministra Estonije, v imenu predsedstva Sveta Evropske unije

Svet je stališče uradno sprejel 4. septembra 2017. Svet je sicer jasen glede tega, da bi moral biti proračun EU za leto 2018 usmerjen predvsem v rast, delovna mesta, varnost in obvladovanje migracij, vendar želi obenem ohraniti dovolj finančnega manevrskega prostora za odzivanje na nepredvidene potrebe.

Veleposlaniki pri EU so 12. julija 2017 dosegli dogovor glede stališča Sveta o predlogu proračuna EU za leto 2018; pogajanja z Evropskim parlamentom se bodo začela oktobra.

Proračun za leto 2018 v skladu s tem stališčem znaša 158,9 milijarde EUR v obveznostih oziroma 144,4 milijarde EUR v plačilih, kar pomeni 0,6-odstotno oziroma 7,4-odstotno povečanje v primerjavi s proračunom za leto 2017. Takšno znatno povečanje plačil je posledica dejstva, da naj bi se programi za obdobje 2014–2020 po začetni zagonski fazi končno začeli normalno izvajati. Svet je v svojem stališču osredotočen predvsem na ukrepe za spodbujanje zaposlovanja in rasti, krepitev varnosti in reševanje problema migracij. Obenem pa znotraj večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2014–2020 pušča dovolj rezerve za nepredvidene potrebe.

Svet za ekonomske in finančne zadeve je 21. februarja 2017 določil prednostne naloge za proračun EU za leto 2018 in se pri tem zavzel za realističen proračun, ki bo zagotovil ustrezno ravnotežje med fiskalno konsolidacijo in novimi naložbami v prid rasti in zaposlovanju.

Ministri so zahtevali, da se v proračunu za leto 2018 zagotovijo zadostna sredstva za nadaljnjo podporo tradicionalnim in novo nastajajočim prednostnim nalogam EU, tj. gospodarskemu okrevanju, reševanju humanitarnih in varnostnih izzivov ter izpolnjevanju prevzetih obveznosti.