Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto

Omejevalni ukrepi EU

Pregled

EU sprejme sankcije ali omejevalne ukrepe za dosego ciljev zunanje politike.

Različne vrste sankcij

Pregled sankcij, ki jih lahko sprejme EU.

Postopek za sprejetje in pregled sankcij s strani EU

Informacije o sprejetju in pregledu postopka za sprejetje sankcij s strani EU

Omejevalni ukrepi EU proti Iranu

Pregled omejevalnih ukrepov EU proti Iranu, sprejetih v okviru celostnega političnega pristopa

Omejevalni ukrepi EU proti Severni Koreji

Pregled omejevalnih ukrepov EU proti Severni Koreji, ki so bili sprejeti od leta 2006

Omejevalni ukrepi EU v odziv na krizo v Ukrajini

Pregled in časovnica omejevalnih ukrepov oziroma „sankcij“ EU proti Ruski federaciji v odziv na krizo v Ukrajini.

Omejevalni ukrepi ali „sankcije“ so osnovno orodje skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) EU. Uporabljajo se kot del celostnega in celovitega političnega pristopa, ki vključuje politični dialog, dodatna prizadevanja in uporabo drugih instrumentov, ki jih ima na voljo.

Ključni cilji pri sprejemanju sankcij

 • varovanje vrednot, temeljnih interesov in varnosti EU
 • ohranjanje miru
 • utrjevanje in podpiranje demokracije, pravne države, človekovih pravic in načel mednarodnega prava
 • preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti

Namen sankcij je doseči spremembe v politiki ali ravnanju tistih, zoper katere so uvedene, in tako spodbujati uresničevanje ciljev EU. Usmerjene so lahko proti:

 • vladam držav, ki niso članice EU, zaradi njihovih politik
 • subjektom (podjetjem), ki zagotavljajo sredstva za izvajanje zadevnih politik
 • skupinam ali organizacijam, kot so teroristične skupine
 • posameznikom,, ki podpirajo zadevne politike, so vpleteni v teroristične dejavnosti itd.

Sankcije so oblikovane tako, da so posledice, ki so škodljive za tiste, ki niso odgovorni za politike ali dejavnosti, zaradi katerih se sankcije sprejmejo, čim manjše. EU si zlasti prizadeva čim bolj zmanjšati posledice za lokalno civilno prebivalstvo in legitimne dejavnosti v zadevni državi ali v odnosih z njo.

Vsi omejevalni ukrepi, ki jih sprejme EU, so v celoti skladni z obveznostmi, ki izhajajo iz mednarodnega prava, vključno s tistimi, ki se nanašajo na človekove pravice in temeljne svoboščine.

Sankcije EU na zemljevidu

Svetovni zemljevid sankcij EU daje vizualni pregled ukrepov, ki jih je sprejel Svet. Pripravljen je bil na pobudo Estonije, ki trenutno predseduje Svetu.

Smernice o omejevalnih ukrepih

Politični in varnostni odbor se je leta 2004 dogovoril o nekaterih osnovnih načelih glede:

 • uporabe sankcij
 • njihovega izvajanja
 • merjenja in nadzora njihovih posledic

Ta osnovna načela so vključena v smernice o izvajanju in ocenjevanju omejevalnih ukrepov, ki jih je Svet prvič sprejel leta 2003, nato pa jih je pregledal in posodobil v letih 2005, 2009 in 2012.