Gå till innehåll
E-postabonnemang

Veckans möten

10.12–13.12.2017
Utrikesrådet 10-13.12.2017

Utrikesrådets möte kommer att hållas i anslutning till Världshandelsorganisationens elfte ministerkonferens i Buenos Aires, Argentina.

11.12.2017
Utrikesrådet 11.12.2017

Rådet kommer att diskutera situationen i Irak och Mellanöstern, samarbetet med G5 Sahel och handels- och utvecklingsstrategier. Rådet väntas anta ett beslut om inrättande av ett permanent strukturerat samarbete.

11.12–12.12.2017
Rådet (jordbruk och fiske) 11–12.12.2017

Rådet väntas komma överens om fiskemöjligheterna för Atlanten och Nordsjön under 2018 och diskutera kommissionens meddelande om framtiden för livsmedel och jordbruk.

12.12.2017
Allmänna rådets möte, 20.12.2017

Rådet kommer att fortsätta förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte och väntas godkänna den gemensamma förklaringen från de tre institutionerna om EU:s lagstiftningsprioriteringar fram till slutet av denna valperiod. Kommissionen kommer att lägga fram sin årliga tillväxtöversikt för 2018.

12.12.2017
Allmänna rådet (artikel 50) 12.12.2017

Ministrarna för EU27 kommer att debattera läget i brexitförhandlingarna inför Europeiska rådet (artikel 50).

14.12–15.12.2017
Europeiska rådet

EU:s ledare kommer att ta upp några av de mest angelägna frågorna, bland annat migration, utrikespolitik, sociala frågor, utbildning och kultur.

15.12.2017
Eurotoppmötet 15.12.2017

Vid eurotoppmötet kommer man att diskutera den ekonomiska och monetära unionen (EMU) och bankunionen.

15.12.2017
Europeiska rådets möte (artikel 50) 15.12.2017

Europeiska rådet (artikel 50) kommer i konstellationen EU27 att analysera läget i brexitförhandlingarna.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas