Gå till innehåll
E-postabonnemang
Videosammandrag från det informella mötet med Förenta staternas utrikesminister Rex Tillerson i Bryssel den 5 december

Utrikesministrarna höll ett informellt möte med Förenta staternas utrikesminister Rex Tillerson i Bryssel den 5 december.

EU:s utrikesrepresentant, EU-ländernas utrikesministrar och Förenta staternas utrikesminister diskuterade hur det transatlantiska samarbetet kan stärkas vad gäller stora globala utmaningar som handel och klimatförändringar. De diskuterade dessutom ett antal säkerhetsfrågor och geopolitiska frågor av gemensamt intresse.

”Vårt möte i dag bekräftar den vikt som Europeiska unionen och Förenta staterna fäster vid sitt nära partnerskap och samarbete. Det ger oss också en möjlighet att gemensamt förnya vårt åtagande för ett nära samarbete i en rad viktiga frågor:”

Federica Mogherini, EU:s utrikesrepresentant

Under mötet behandlade EU-ländernas utrikesministrar och Rex Tillerson brådskande frågor på den internationella dagordningen, däribland fredsprocessen i Mellanöstern, situationen i Syrien, förhållningssättet gentemot Ryssland och samarbetet med Ukraina samt spänningarna på Koreahalvön.

Mötet gav även möjlighet till diskussioner om betydelsen av genomförandet av kärnteknikavtalet med Iran (även kallat den gemensamma övergripande handlingsplanen), vilken också framhölls i EU:s uttalande från den 16 oktober 2017.

Ministrarna betonade att EU och Förenta staterna är strategiska partner och delar gemensamma värderingar, principer och intressen när det gäller att tillsammans ta itu med gemensamma globala utmaningar.