Gå till innehåll
E-postabonnemang
Sammandrag från allmänna rådets möte den 12 december 2017 i Bryssel.
Direktsändningar
Direktsändningar

12.12.2017

 • 8.30 Mötesdeltagarna anländer
 • 9.35 Offentligt sammanträde
 • 12.30 Presskonferens

Preliminär tidsplan

De viktigaste resultaten

Europeiska rådets möte i december

Rådet avslutade förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 14–15 december 2017 genom att diskutera utkast till slutsatser. Ledarna kommer framför allt att ta upp

 • försvarsfrågor, och väntas då välkomna inledandet av det permanenta strukturerade samarbetet och se över framstegen på andra områden, särskilt när det gäller samarbetet mellan EU och Nato
 • sociala frågor, utbildning och kultur, och anta slutsatser som bygger på diskussionerna vid det sociala toppmötet i Göteborg och debatten om kultur och utbildning inom ramen för ledaragendan
 • yttre förbindelser, med inriktning på den senaste utrikespolitiska utvecklingen
 • migration, och då hålla en diskussion om det fortsatta arbetet på detta område inom ramen för ledaragendan

Det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet

Rådet antog sin förhandlingsposition för det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, som ska stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten i unionens försvarsindustri

Europas säkerhet är en central prioritering för våra medborgare. Denna matchas nu med en faktisk ökning av försvarssamarbetet mellan EU:s medlemsländer. Det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet kommer att göra vår försvarsindustri mer konkurrenskraftig och innovativ. Detta är avgörande både för medborgarnas säkerhet och industrins livskraft.

Jüri Luik, Estlands försvarsminister

EU:s prioriteringar för 2018–2019

Rådet godkände EU:s lagstiftningsprioriteringar för perioden 2018–2019, med inriktning på sju huvudområden:

 • säkerhet
 • migration
 • sysselsättning, tillväxt och investeringar
 • ett socialt Europa
 • den digitala inre marknaden
 • energi och klimat
 • demokratisk legitimitet

EU:s beslutsfattare har omkring 18 månader på sig fram till Europavalet för att visa upp resultat med vår positiva agenda för medborgarna. Om vi enas om gemensamma prioriteringar kan vi också få till ett närmare samarbete. Målet är att uppnå verkliga resultat som visar att EU kan skapa mervärde på ett direkt konkret sätt.

Sven Mikser, Estlands utrikesminister

Handlingsplan om cybersäkerhet

Rådet antog en handlingsplan för genomförandet av rådets slutsatser om ett starkt cyberförsvar för EU.

Slutsatserna antogs av rådet den 20 november 2017. Där efterlyser rådet en förstärkning av EU:s cybersäkerhet och främjande av cyberresiliensen i hela EU, i enlighet med instruktionerna från Europeiska rådet i oktober 20127.

Utvidgningen

I anslutning till rådsmötet hade orförandeskapet bjudit in kandidatländerna till en informell lunch med medlemsstaterna och kommissionens ledamot Johannes Hahn för en allmän diskussion om det aktuella läget och utsikterna för 2018.