Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Europese Raad – Raad van de Europese Unie – Raad van Europa

Wat is het verschil tussen de Europese Raad, de Raad (van de Europese Unie) en de Raad van Europa?

  • De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de Europese Unie en geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie. De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad (momenteel Herman Van Rompuy) en de voorzitter van de Commissie.  De Europese Raad komt ten minste vier keer per jaar bijeen in Brussel (België).

  • De Raad, die ook vaak "de Raad van de Europese Unie" wordt genoemd, oefent samen met het Europees Parlement de wetgevingsfunctie en de begrotingsfunctie uit. Hij oefent ook beleidsbepalende en coördinerende taken uit. De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van elke lidstaat op ministerieel niveau, die bevoegd zijn om bindende afspraken te maken namens hun regering. De leden van de Raad zijn democratische verantwoording verschuldigd aan hun nationale parlementen.

  • De Raad van Europa is geen onderdeel van de Europese Unie, maar een zelfstandige internationale organisatie, die in Straatsburg is gevestigd. De voornaamste rol van de Raad van Europa is het versterken van de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in zijn lidstaten. De 28 lidstaten van de Europese Unie zijn allemaal lid van de Raad van Europa, die in totaal 47 lidstaten telt.