Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Språk som används inom rådet

Vilka språk använder Europeiska rådet och Europeiska unionens råd?

Europeiska unionens institutioner har för närvarande 24 officiella språk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

 • Språk som används inom rådet


  EU-medborgare har rätt att skriva till rådet på något av de officiella språken och att även få svar på det språket.

  Dessutom kan spanska medborgare i sina kontakter med rådet även använda andra i Spanien officiellt erkända språk än kastilianska (spanska).

  Under rådets diskussioner talar företrädarna för medlemsstaterna normalt sina egna språk, och tolkarna ser till att förhandlingarna löper smidigt.

  Rådets överläggningar grundar sig på handlingar som lagts fram för rådet på alla officiella språk. Alla språkversioner är lika giltiga.

  Bland de officiella språken och arbetsspråken inom EU är iriskan ett specialfall. Grundfördragen finns även på detta språk, men för närvarande översätts inte alla rättsakter till iriska.

 • Språk som används inom Europeiska rådet

  Vid Europeiska rådets möten tolkas det till och från alla officiella språk. Europeiska rådets slutsatser läggs fram på alla officiella språk.